دانلود آهنگ محمد محبیان مهوش

102 views

دانلود آهنگ محمد محبیان به نام مهوش
Download Mohammad Mohebian Mahvash
دانلود آهنگ محمد محبیان مهوش
امتیاز دهید

متن آهنگ محمد محبیان مهوش

ببرد از من قرار و طاقت و هوش / بت سنگین دل سیمین بناگوش
نگاری چابکی شنگی کلهدار / ظریفی مه وشی ترکی قباپوش
اگر پوسیده گردد استخوانم / نگردد مهرت از جانم فراموش
دل و دینم دل و دینم ببرده‌ست / بر و دوشش بر و دوشش بر و دوش
ببرد از من قرار و طاقت و هوش / بت سنگین دل سیمین بناگوش
نگاری چابکی شنگی کلهدار / ظریفی مه وشی ترکی قباپوش
ز تاب آتش سودای عشقش / به سان دیگ دایم می‌زنم جوش
چو پیراهن شوم آسوده خاطر / گرش همچون قبا گیرم در آغوش
ز تاب آتش سودای عشقش / به سان دیگ دایم می‌زنم جوش
چو پیراهن شوم آسوده خاطر / گرش همچون قبا گیرم در آغوش
ببرد از من قرار و طاقت و هوش / بت سنگین دل سیمین بناگوش
نگاری چابکی شنگی کلهدار / ظریفی مه وشی ترکی قباپوش
ز تاب آتش سودای عشقش / به سان دیگ دایم می‌زنم جوش
چو پیراهن شوم آسوده خاطر / گرش همچون قبا گیرم در آغوش
ز تاب آتش سودای عشقش / به سان دیگ دایم می‌زنم جوش
چو پیراهن شوم آسوده خاطر / گرش همچون قبا گیرم در آغوش
ببرد از من قرار و طاقت و هوش / بت سنگین دل سیمین بناگوش
نگاری چابکی شنگی کلهدار / ظریفی مه وشی ترکی قباپوش

سایر آهنگ های محمد محبیان

دیدگاه ها